fbpx
Create an Account

Koszyk

Close

Brak produktów w koszyku.

„Opracowanie bezchromowej wyprawy skór owczych z zabezpieczeniem mikrobiologicznym do zastosowań medycznych i terapeutycznych”

Firma WS Stołowski Wojciech Stołowski otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Tytuł projektu: „Opracowanie bezchromowej wyprawy skór owczych z zabezpieczeniem mikrobiologicznym do zastosowań medycznych i terapeutycznych”

Nr projektu: POIR.02.03.02-12-0048/20

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej technologii garbowania aldehydem glutarowym, dzięki której wdrożony zostanie nowy produkt dla branży medycznej i terapeutycznej – innowacyjne prześcieradło przeciwodleżynowe. Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez jednostkę badawczą, dzięki której w firmie WS STOŁOWSKI Wojciech Stołowski zostanie wdrożona nowa technologia pozwalająca na produkcję i wdrożenie prześcieradeł przeciwodleżynowych.

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności WS Stołowski poprzez wdrożenie opracowanego w wyniku realizacji projektu komfortowego prześcieradła przeciwodleżynowego do zastosowań medycznych i terapeutycznych wykonanego ze specjalnych skór owczych otrzymanych w innowacyjnym procesie garbowania aldehydem glutarowym. Kolejnym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego produktu oraz jego wdrożenie, co bezpośrednio przyczynia się do realizacji celów działania 2.3.2, a zatem stymulowania współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021- 31.12.2021r

Planowane rezultaty:

  • Liczba wprowadzonych innowacji: 1,
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1,
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 140 319,10 zł

Back to Top